Co je dluhopis

Dluhopis je cenný papír, který vydává emitent veřitely. Jedná se formu dlužného úpisu, kdy se emitent zavazuje věřiteli, že do určitého dne splatí určitou částku peněz. Dluhopisy jsou určené hlavně pro právnické osoby, tedy firmy a instutce. Důvodem bývá jejich vysoká nominální hodnota. Běžný dluhopis je například na částku jeden milion korun.
Dluhopis se také nazývá obligace nebo bond. S dluhopisy se často obchoduje na burze cenných papírů. Nejdůležitější hodnotou u dluhopisu je výše úrokové sazby. Její výše závysí na emiterovi. Ty dostává věřitel (majitel dluhopisu) pravidelně. Právě na trzích cenných papírů můžeme koupit i úplně nové dluhopisy, které sem mohou dávat například banky nebo investiční společnosti. Je jen na nás jestl ise nám úrok zdá být dostatečná ke koupi dluhopisu.

Státní dluhopisy

S tímto termínem se často setkáváme. Jsou to dluhopisy, které vydává stát, aby pokryl napříkald schodek státního rozpočtu, nebo dokázal zaplatit škody většího rozsahu (živelné katastrofy). Tyto dluhopisi jsou velice oblíbené, protože stát je tím nejlepším dlužníkem. Je velice nepravděpodobné že by stát narozdíl od investičních fondů nebo bank zkrachoval. Stázní dluhopisy jsou tak oblíbené, že jsou věřitelé ochotní dokonce i nakupovat za poměrně nízký úrok. Jedná se o velice jistou investici.

Komunální dluhopisy

Tyto dluhopisy nejčastěji vydává obec. Prostředky z dluhopisů se používají nejčastěji na nákladné opravy nebo rozvoj infrastruktury obce. Podobně jako u státních dluhopisů se jedná o velice spolehlivou investici. Pokud by obec nedokázala splácet dluh tak jej zaplatí stát a to buď formou peněz anebo úlevy na dani. Ovšam dostat se k těmto dluhopisům je velice těžké, preferují se velké společnosti.

Podnikové dluhopisy

Podobně jako stát mohou dluhopisy vydávat i velké podniky. Míra rizika je zde ale větší, ale na druhou stranu i úrok může být daleké vyšší než u státního dluhopisu. občas se firmě, která chce rozšířit výrobu prostě vyplatí vydat dluhopisy místo pujčky od banky.

Doba splatnosti dluhopisů

Dluhopisy se rozdělují do tří skupin podle doby jejich splatnosti. Jsou to krátkodobé dluhopisy s délkou splatnosti do pěti let, dále střednědobé 5 až 10 let a dlouhodobé dluhopisy. Ty mají splatnost nad 10 let.

Kde koupit dluhopisy

Emise dluhopisů zprostředkovávají banky. Proto stačí zajít do banky, která se o emisi konkrétních dluhopisů stará a zde si je můžete zakoupit. Pokud už jsou dluhopisy vydané je možné je koupit přes burzu cenných papírů. Zde bude nejlepší kontaktovat obchodníka s cennými papíry a požádat jej aby vám konkrétní dluhopisy koupil. Více informací ale poskytují konkrétní banky a nejlépe uděláte pokud se budete informovat přímo tam.

Dluhopis pro běžného člověka

Pokud jste běžným občanem, ale máte chuť a peníze investovat do dluhopisů bude asi nejlepší zajít do některé z bank a zeptat se na nějaký jejich fond. Investiční fondy bank mají určitý procentuální podíl například v akciích, dluhopisech atd. Existují i investiční fondy se 100% investicí do určitých dluhopisů. Investování prostřednictvím banky a investičních fondů má tu obrovskou výhodu že jsou často natolik zajištěné, že i při nepředstavitelné katastrofě Vám banka prostě vyplatí úrok. Úroky jsou poměrně nízké, ale na druhou stranu dluhopisy patří mezi nejjistější investice na světe. Více a konkrétní informace najdete u každé z bank. Projděte si je důkladně a pozorně. Pokud budete investovat větší částku peněz určitě si na Vás v bance udělá čas zvláštní chlápek s kravatou a rád to s Vámi dodetajlů probere. Každý chce na dluhopisech vydělat. Mějte to na paměti.

Reklama

Další odkazy

Akciove trhy
Dluhopisy
Kreditni karta
Kapitalove trhy
Penzijni fond
Platebni karta
Podilove listy